Kategorie
Bez kategorii

KLIMATYZACJA W KRAJOWEJ BAZIE

Klimatyzację charakteryzuje się w Krajowej bazie zależnie od jej rodzaju. Inaczej wykazuje się klimatyzację stacjonarną, zamontowaną np. w budynku, służącą chłodzeniu pomieszczeń (jako instalacja w zielonej zakładce), a inaczej klimatyzację w samochodach lub innych pojazdach (jako emisja z innych urządzeń w żółtej zakładce).

Uwaga! Klimatyzację (w pojazdach i w budynkach) wykazuje się Krajowej Bazie TYLKO WTEDY, gdy w danym roku sprawozdawczym nastąpiło uzupełnianie w niej czynnika chłodniczego/czynników chłodniczych.
Te informacje należy uzyskać od serwisu (ile i jakich czynników chłodniczych zostało wlane do naszych klimatyzatorów).

***

Klimatyzacja stacjonarna, m.in. w/na budynkach.

Klimatyzację stacjonarną wykazuję się jako instalację w sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji.
W celu prawidłowego dodania klimatyzacji należy w strukturze technologicznej w sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji dodać instalację i uzupełnić odpowiednio formularz charakterystyki instalacji.
Sektor: Działalność zaplecza technicznego,
Rodzaj instalacji: Klimatyzacja.

Od 2018 roku dodawanie klimatyzacji stacjonarnej (instalacji) jest zautomatyzowane i wystarczy podać ilość czynnika chłodniczego/czynników chłodniczych jaka została uzupełniona w danym roku sprawozdawczym łącznie do wszystkich klimatyzatorów w całym zakładzie.

Wówczas emisja z klimatyzacji będzie obliczona automatycznie i zapisana w zakładce Emisje > Emisje z instalacji > Emisje przypadkowe.

***

Klimatyzacja w samochodach/pojazdach.

Klimatyzację w samochodach należy wykazywać w zakładce Sprawozdanie z eksploatacji urządzeń, w podzakładce: Emisja z innych urządzeń.
Emisje z klimatyzacji w samochodach (i innych urządzeniach) należy wykazywać analogicznie jak w przypadku klimatyzacji stacjonarnej (patrz wyżej), poprzez kliknięcie zielonego przycisku z napisem dodaj substancję.

Od roku 2019 procedura dodawania klimatyzacji w urządzeniach jest zautomatyzowana analogicznie, jak w przypadku klimatyzacji stacjonarnej. Należy wybrać w zakładce: Emisja z innych urządzeń należącej do Sprawozdania z eksploatacji urządzeń opcję: „Klimatyzacja w urządzeniach” i podać łącznie ilość dolanych czynników chłodniczych (jednego lub wielu) do klimatyzacji we wszystkich pojazdach oraz zapisać dane.

Emisje policzą się wówczas automatycznie.

***

Zakładka żółta (sprawozdanie z eksploatacji urządzeń) nie przyjmuje wartości zerowych, wiec jeśli w poprzednim roku sprawozdawczym wykazywaliśmy czynniki chłodnicze w klimatyzacji z pojazdów, a w danym roku nie mieliśmy dolewanego czynnika – klimatyzacje z żółtej zakładki należy usunąć.
W zakładce zielonej (sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji) – nie trzeba jej usuwać. 🙂

Ewa Michalik-Kardaś

Kategorie
Bez kategorii

AUTOMATYCZNE OBLICZANIE EMISJI DLA SEKTORA SPOŻYWCZEGO

W raporcie za 2021 w sposób uproszczony (analogicznie jak wprowadzono w roku ubiegłym dla kotłów do 5 MW) można obliczyć automatycznie emisję także dla:
👉 INSTALACJI STOSOWANEJ W GASTRONOMII (źródła: kuchenka gazowa, piec konwekcyjno-parowy, piec konwekcyjny, taboret gazowy) oraz
👉 INSTALACJI DO OBÓRKI i PRZETWÓRSTWA, POZA WYŁĄCZNYM PAKOWANIEM PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH LUB PASZY Z PRZETWORZONYCH LUB NIEPRETWORZONYCH SUROWCÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO (źródło: piec piekarniczy).

W tym celu należy
👉  Prawidłowo scharakteryzować wymienione instalacje w strukturze technologicznej, wybierając właściwy sektor (spożywczy) i właściwe rodzaje instalacji z listy oraz scharakteryzować dla nich odpowiednie źródła,
👉 Uzupełnić zakładki dotyczące emitorów (komin/wyciąg mechaniczny) i reduktorów (jeśli są),
👉 Scharakteryzować zakładkę paliwa, w której pojawi się do zaznaczenia opcja wyliczenia emisji z automatu, za pomocą wskaźników dostępnych na stronie Krajowej bazy w zakładce Instrukcje.

Opcja automatycznego wyliczania pojawi się tylko w przypadku niektórych paliw.

Można z tej opcji korzystać, a można wprowadzać dane dotyczące emisji samodzielnie, korzystając z własnych zasobów i wskaźników.

Obliczona automatycznie emisja pojawi się w zakładce:
Emisje – Emisje z instalacji – Emisje w warunkach normalnych.

W tym samym miejscu należy też scharakteryzować emisje z tego typu instalacji, gdyby Ktoś chciał jednak liczyć je nie korzystając z opcji automatycznego obliczenia emisji.