O szkoleniach

Raportowanie do Krajowej bazy
o emisjach gazów cieplarnianych
i innych substancji;
KOBIZE IOŚ-PiB

Szkolenie prowadzone przez Ewę Michalik-Kardaś – wieloletniego pracownika Zespołu Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE IOŚ-PiB.

Terminy szkoleń (online):

najbliższe szkolenia grupowe:
27.03.2023
19.04.2023
czas trwania: 09.00 – 15.30

szkolenia indywidualne/spersonalizowane:
do ustalenia indywidualnie (telefonicznie, e-mailowo)

Program szkolenia:

Raport do Krajowej bazy

  1. Podstawy prawne.

2. Kto zobowiązany jest do wykonywania raportu do Krajowej bazy?

3. Zasady rejestracji w Krajowej bazie, aktualizacja danych i dostępne formularze.

4. Wprowadzanie raportu dla podmiotu do Krajowej bazy:
– Logowanie,
– Tworzenie raportu do Krajowej bazy i kopiowanie danych z lat wcześniejszych,
– Struktura raportu do Krajowej bazy oraz zmiany w niej na przestrzeni lat, optymalny sposób poruszania się po systemie,
– Zakres raportu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności skutkującej emisją zanieczyszczeń do powietrza – w tym: sprawozdanie z eksploatacji urządzeń, zakładanie miejsca korzystania ze środowiska, sporządzanie sprawozdania dla miejsca korzystania ze środowiska, sprawozdania z przedsięwzięć inwestycyjnych,
– Najczęściej występujące typy instalacji, urządzeń oraz procesów i sposób ich wprowadzenia,
– Omówienie po kolei wszystkich zakładek w raporcie,
– Najczęściej popełniane błędy i sposoby ich unikania/naprawiania,
– Wysyłanie raportu oraz jego ewentualna korekta,
– Pobieranie potwierdzenia wysłania raportu oraz wybranych części raportu.

Wykaz opłatowy na postawie raportu do Krajowej bazy

5. Omówienie sposobu generowania wykazu opłatowego na podstawie danych z Krajowej bazy:
– Zakres wykazu opłatowego,
– Uzupełnianie i przygotowanie danych w wykazie opłatowym.
– Generowanie i pobieranie wykazu w pliku Word korzystając z narzędzia dostępnego na stronie Krajowej bazy,

6. Podsumowanie szkolenia.

Na tym szkoleniu:

– Powiem o tym, Kto ma obowiązek raportowania do Krajowej bazy KOBiZE, w jakim terminie należy się wywiązać z obowiązku raportowania o emisjach, jakiego zakresu działalności dotyczy raport, jakie jest spektrum substancji, które obejmuje obowiązek sprawozdawczy i w jaki sposób wypełnia się raport.
– Przedstawię (odpowiednio krótko) podstawy prawne dotyczące raportowania do Krajowej bazy oraz wykazu opłatowego,
– Powiem o tym, jak założyć konto w systemie Krajowej bazy i jak aktualizować w nim dane
– Omówimy role jakie są w systemie Krajowej bazy (kto co powinien robić? i jakie ma uprawnienia?)
– Zadbam, by struktura systemu Krajowej bazy była klarownie przedstawiona,
– Wyjaśnię jakie dane mają być wprowadzone do każdej zakładki raportu i zwrócę uwagę na ważne detale,
– Pokażę jak poprawnie wypełniać i wysyłać raport do Krajowej bazy,
– Przekażę dobre nawyki w poruszaniu się po systemie Krajowej bazy (zasady kopiowania danych z lat poprzednich, zasady zapisywania danych, znajomość niuansów i różnic w systemie na przestrzeni lat, optymalizację i wszelkie ułatwienia w pracy przy raporcie),
– Pokażę najczęściej występujące błędy,
– Przedstawię, z jakich przygotowanych przez KOBiZE źródeł pomocy korzystać w razie potrzeby, gdzie ich szukać,
– Pokażę, gdzie szukać wskaźników emisji i jakie są zasady wyznaczania wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza,
– Przedstawię wykaz opłatowy i sposób generowania go za pomocą dostępnego na stronie Kb narzędzia oraz uzupełnianie w nim danych,
– Powiem na co należy zwracać uwagę w wykazie opłatowym i jakie dane należy dodatkowo uzupełnić,

Na tym szkoleniu dostaniesz możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy od wieloletniej członkini Zespołu Zarządzania Krajową Bazą (wcześniej: Zespołu Ochrony Powietrza) KOBiZE, która bardzo dobrze zna system i przez wiele lat go współtworzyła, ma łatwość w przekazywaniu wiedzy i przez wiele lat pomagała tysiącom ludzi w skutecznym przejściu przez ob owiązek raportowania.

Cena za szkolenie

Szkolenie grupowe (online):
690 zł (zw. z VAT)
Terminy szkoleń – w kalendarzu.

Szkolenie indywidualne/spersonalizowane/
pomoc doraźna:
do ustalenia w zakresie terminów i wynagrodzenia.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu grupowym:

1. Przesłanie wypełnionego formularza jest pierwszym etapem zgłoszenia. Uczestnictwo w szkoleniu gwarantuje przedpłata.

Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy Obserwatornia.pl – Ewa Michalik-Kardaś
mbank: 31 1140 2004 0000 3402 7971 0167

Tytułem: Szkolenie KB

2. Wpłatę na konto potwierdzamy mailowo przed szkoleniem.
Bez dokonania wpłaty link na szkolenie nie zostanie przesłany.

3. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej 2 dni robocze przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej, poprzez e-mail: raporteko@gmail.com
Rezygnacja w późniejszym terminie powoduje brak zwrotu przedpłaty.

4. Obserwatornia.pl może odwołać szkolenie.
W takiej sytuacji przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.

OSOBY CHĘTNE, KTÓRE ZGŁOSZĄ TAKĄ POTRZEBĘ E-MAILOWO,
OTRZYMAJĄ PO SZKOLENIU
CERTYFIKAT.

Kontakt :

e-mail: raporteko@gmail.com
telefon: 694 127 747