Categories
Bez kategorii

PŁYNY DO DEZYNFEKCJI W RAMACH COVID

Gdzie je wykazać w systemie Krajowej bazy???

🙌

Gdzie? To zależy.

1. W sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji, jeśli na terenie, na którym był zużyty jest też eksploatowana instalacja.
Wtedy w zakładce emisje – emisje z procesów prowadzonych poza instalacjami, jako proces: Dezynfekcja COVID z podaniem emisji z niego.

2. W sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska bez eksploatacji instalacji – jeśli podmiot nie eksploatuje i nie ma żadnej instalacji na tym terenie, gdzie był zużyty.
Wówczas jako proces: Dezynfekcja COVID z podaniem emisji z niego.

Przykład obliczeń emisji przy zużycia środka z 70% etanolu

Zużyto:

1000 l środka do dezynfekcji, a w nim było 70% etanolu 

Zawartość etanolu = 0,7 * 1000 l = 700 l

gęstość etanolu = 790 g/l = 0,790 kg/l

 zatem:

700 l x 0,79 kg/l = 553 kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *